ارسال شده در تاریخ :

تعدادی از رؤسای دانشگاهها و نمایندگان اعزامی از
دانشگاههای کشور های عربی به همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و
جهان عرب، پس از مراسم اختتامیه این همایش
که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد  با رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.


در این دیدار که پس از پایان مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و
جهان عرب
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
انجام گرفت، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد ضمن خیر مقدم به حاضران،  امکانات و توانایی های دانشگاه همچنین برنامه های این دانشگاه برای همکاریهای بین المللی با دانشگاه های جهان را
برای حاضران تشریح نمود.


سپس هر یک از شرکت کنندگان شرح کوتاهی از
فعالیتهای دانشگاه خود بیان نمودند.


در پایان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ابزار
امیدواری کرد که همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب نقطه
آغازی برای توسعه همکاری با این دانشگاهها باشد.


در این نشست رؤسا و یا نمایندگان اعزامی از
دانشگاههای
مستنصریه بغداد، دانشگاه اسلامی نجف، دانشگاه لبنان و دانشگاه المعارف
آن کشور، دانشگاههای دمشق،  حلب سوریه و نیز دانشگاه عمان  شرکت داشتند
.


50037


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار