ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 21 تیر 1396 رئیس دکتر اختر الواسع رئیس
دانشگاه مولانا آزاد جودپور هند به همراه معاونان آن دانشگاه با دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد. در این دیدار دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ،
دکتر رئیسیان رئیس دانشکده الهیات، دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و
دکتر قندهاریون معاون همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه نیز حضور داشتند.


در ابتدای جلسه دکتر قندهاریون به ارائه معرفی از دانشگاه
فردوسی مشهد پرداخت و پس از آن دکتر اختر الواسع رئیس دانشگاه مولانا آزاد جودپور
به بیان صحبت هایی پیرامون دانشگاه مولانا آزاد و شهر جودپور پرداخت.


دکتر واسع دانشگاه فردوسی مشهد را دانشگاهی بزرگ و همچنین دانشگاهی
مهم در منطقه دانست. وی با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی میان ایران و هند از
شعرای فارسی زبان هندی مانند امیرخسرو دهلوی یاد کرد. رئیس دانشگاه مولانا آزاد
جودپور با بیان علاقمندی دانشجویان و اساتید هندی برای حضور در دانشگاه های ایران
به تبادل دانشجو و استاد میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مولانا آزاد تاکید
کرد. وی دلیل علاقمندی هندیان به تحصیل در ایران را فضاهای آموزشی مناسب و سطح
علمی دانشگاه های ایران دانست.


همچنین از مباحث مطرح در این نشست همکاری با دانشکده الهیات
در حوزه های مشترک میان مذاهب اسلامی ، انتشار نشریه های علمی مشترک و ایجاد رشته
های تحصیلی مشترک خصوصا در مقطع دکتری بود.


در ادامه دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز با ابراز
خرسندی نسبت به حضور رئیس دانشگاه مولانا آزاد در دانشگاه فردوسی مشهد آن دانشگاه
را با توجه به سابقه کم و پیشرفت قابل توجه آن در ارائه مقاطع تحصیلی تا دکتری را
تحسین نمود. وی که در مقطعی از دوران خدمت علمی خود را به عنوان رایزن علمی ایران
در شبه قاره هند گذرانده بود اظهار داشت دانشگاه ها و فرهنگ کشور هند را به خوبی
میشناسد و با آن مانوس است و به همین دلیل امیدوار است بتواند رابطه خوبی را با
دانشگاه های هند برقرار نماید.


در پایان این جلسه نشان دو دانشگاه به رسم یاد بود میان
روسای دانشگاه ها مبادله گردید.


800269


800270


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار