ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه 25 مهر ماه 1396 رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد به همراه معاونان این دانشگاه با تقی زاده خامسی شهردار مشهد ملاقات کردند.
در ابتدای این دیدار دکتر کافی به سوابق حضور شهردار مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد
در سالهای قبل اشاره نموده و اظهار داشت تغییرات و تحولات خوبی تا کنون در دانشگاه
فردوسی مشهد صورت گرفته است.
دکتر کافی با ذکر پیشرفت های علمی
دانشگاه افزود:  دانشگاه فردوسی مشهد هم
اینک در مرزهای
دانش پیشرفت خوبی کرده است  و بر مبنای نظامهای رتبه بندی معتبر جهان
از جایگاه خوبی برخوردار است.


وی همچنین با بیان ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حضور
بیش از 1500 دانشجوی بین المللی اظهار داشت: در حوزه دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی
خارجی دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های ایران رتبه اول را در اختیار دارد.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد افزود سطح علمی و تحقیقات دانشگاه زمینه
همکاری با دانشگاه ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی را فراهم نموده است که منجر به
عقد قراردادها و تفاهم نامه هایی گردیده است. در بحث دانشگاه سبز هم دانشگاه
فردوسی مشهد فعال بوده و تجربیات خوبی را داشته است.


دکتر کافی ارتباط دانشگاه را با شهرداری مشهد بسیار خوب ارزیابی
نموده و فرصت ها و ظرفیت های بسیاری را برای همکاری بیشتر عنوان کرد.


تقی زاده خامسی شهردار مشهد نیز در این جلسه ضمن استقبال از نقطه
نظرات اعضاء هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت دانشگاه فردوسی مشهد مرجع برنامه ریزی است و می تواند کمکهای زیادی
در پیشبرد امور شهری داشته باشد. وی ابراز امیدواری کرد دانشگاه فردوسی مشهد بتواند
با شهرداری مشهد همکاری های خوبی داشته باشد.


در پایان این جلسه یک جلد شاهنامه نفیس به رسم یادبود توسط رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد به شهردار مشهد اهدا گردید.


800775


800776


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار