ارسال شده در تاریخ :

در طی سفر دکتر محمد کافی،
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه به کشور عراق ایشان با دکتر عبدالرزاق وزیر
علوم عراق و معاونان ایشان دیدار و در ارتباط با روابط دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای
عراق گفت وگو کردند.


در این دیدار که در وزارت آموزش عالی و
تحقیقات علمی عراق با حضور دکتر صلاح فتلاوی مدیر کل بورس وزارت آموزش عالی عراق
انجام شد، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
با اشاره به پیشینه درخشان علمی و فرهنگی و تاریخی دو منطقه خراسان و بغداد در
طی تاریخ، بر ضرورت رواب علمی میان این دو منطقه برای دستیابی به قله های دانش و معرفت
تاکید کرد. دکتر کافی با معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و جایگاه برتر آن در ایران و نیز
ارتقای جایگاه بین المللی آن آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای تعامل با دانشگاه
ها، استادان و دانشجویان عراقی در بخشهای آموزشی و پژوهشی اعلام کرد.


دکتر کافی ضمن ارائه
آمار مرتبط با دیپلماسی علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نگاه این دانشگاه به بیش از 700
دانشجوی عراقی را مبتنی بر این پایه دانستند که تربیت نیروی انسانی سرمایه گذاری علمی
و انسانی به مشار می آید. ایشان همچنین برخی از خدمات دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاهها و دانشگاهیان عراقی را ذکر
کردند که از جمله عبارتند از برگزاری کارگاه یک ماهه بیوتکنولوژی، ارائه سه دوره دانش
افزایی زبان و ادبیات فارسی، فراهم کردن شرایط مناسب اقامتی، ورزشی، آموزشی و پژوهشی
برای دانشپذیران در این دوره ها.


دکتر عبدالرزاق وزیر علوم عراق نیز در این دیدار
نام دانشگاه فردوسی مشهد را برای استادان و دانشجویان کشور عراق شناخته شده دانست و
از این دانشگاه برای مهیا کردن زیرساختهای مناسب آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای
دانشجویان بین المللی خود تشکر کرد. وزیر علوم عراق با اشاره به رشد غیر قابل
انکار تولید علم در ایران بر ضرورت گسترش روابط علمی و دانشگاهی میان دو کشور عراق
و ایران تاکید کرد.


وزیر علوم کشور عراق با
اشاره به امکان مشارکت دانشگاههای طراز اول در گسترش آموزش عالی در عراق، بر امکان
همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای عراق برای توسعه رشته های دانشگاهی جدید
در این کشور، و به ویژه حمایت دانشگاه فردوسی مشهد از تاسیس رشته زبان و ادبیات فارسی
در دانشگاه کوفه، تأکید نمود.


در این نشست که دکتر هاشمی،
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر احسان قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان نیز حضور داشتند، دکتر فتلاوی از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل فراهم کردن
شرایط مناسب آموزشی و رفاهی برای دانشجویان عراقی و نیز شفافیت فرآیند و سهولت دانشجویان
تشکر کرد.


گفتنی است دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه همچنین با حضور در دفتر دکتر خوشناو، معاون پژوهشی
وزیر علوم عراق با ایشان دیدار و گفنگو کردند.در این نشست که با حضور دکتر صلاح فطلاوی
مدیر کل بورس و نیز دکتر موسوی مشاور وزیر علوم عراق برگزار شد دکتر خوشناو توسعه علمی
و دانشگاهی در ایران را نمونه معرفی کرد و از دانشگاه فردوسی مشهد به جهت تلاش برای
ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه ها و دانشجویان عراقی قدردانی کرد.


شایان ذکر است به مناسبت حضور هیأت
عالی رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در وزارت علوم عراق، ضیافت شامی با حضور معاون پژوهشی
وزیر علوم عراق و پنج تن از مشاوران وزیر علوم و مدیران وزارتی برگزار گردید.
.


farsi.96.4.29.3


farsi.96.4.29.4


 .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار