ارسال شده در تاریخ :

دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به همراه معاونین این دانشگاه با دکتر دارابی رئیس جدید
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیدار کردند. در این نشست ضمن تبریک انتصاب دکتر دارابی درباره
زمینه‌ها و امکانات دو دانشگاه جهت توسعه همکاری‌ها سخن گفتند.


دکتر
کافی در این دیدار ضمن اشاره به پیشینه بلندمدت دو دانشگاه نسبت به همکاری و تعاملات
دوجانبه بیشتر میان دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد.در ادامه آقای دکتر دارابی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به مشکلات
حوزه درمان ایجاد امکان تعامل بین دو دانشگاه ابراز خرسندی کرده و بر زمینه‌های همکاری
علمی و آموزشی و همچنین دانشجویی تأکید کرد. وی همچنین دانشگاه فردوسی مشهد را جز برترین
دانشگاه‌های کشور برشمرد و اضافه کرد باعث افتخار ما همه‌ی خراسانی‌هاست.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار