ارسال شده در تاریخ :

به منظورتجلیل از خانواده شهدای
دانشجو ی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، جمعی از اساتید و دانشجویان
دانشکده علوم ریاضی در روز شنبه 2 بهمن ماه 1395 با حضور در منزل  شهید هادی بناء رضوی با خانواده این شهید دیدار
نمودند.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد، باهدف تجلیل وبزرگداشت یاد وخاطره شهدای دانشکده علوم ریاضی، دکتر قنبری،
معاون فرهنگی وآموزشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به اتفاق تعدادی از
اساتید و دانشجویان این دانشکده، با حضور درمحل منزل  این شهید بزرگوار، با
خانواده ایشان دیدار نمودند وخاطراتی ازدوران زندگی شهید هادی بناء رضوی مرورگردید.


لازم به ذکر است شهید هادی بناء رضوی دانشجوی رشته ریاضی کاربردی بود که در دوران دفاع مقدس درجزیره مجنون به درجه رفیع
شهادت نائل گردید.

آخرین اخبار