ارسال شده در تاریخ :

دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 با اعضای هیأت مدیره
و تعدادی از اعضای هیأت امنای جمعیت سبز ایران در دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد.


در آغاز این دیدار دکتر محمد رضوانی، دبیر کل جمعیت
سبز ایران ضمن معرفی اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای جمعیت سبز ایران، اهداف این
سازمان مردم نهاد را معرفی کرد. سپس اعضای حاضر در جلسه به نقشی که دانشگاه فردوسی
مشهد می تواند در همکاری با جمعیت سبز ایران پیرامون فرهنگسازی لزوم تدریس دروس مربوط
به حفظ محیط زیست داشته باشد، پرداختند.


در
ادامه این نشست، دکتر کافی ضمن خوشامد گویی، از تلاش کسانی که فعالیت های زیست محیطی
داوطلبانه انجام می دهند و به فکر نسل آینده و محیط زیست هستند تشکر و ابراز
امیدواری کرد که جامعه هم به این ارزش اجتماعی ارج نهد .


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: این حرکت ها باید از دانشگاه ها آغاز شود تا دانشجویان همزمان با فرا گیری دروس تخصصی، با مبانی
محیط زیست هم آشنا شوند و پس از فراغت از تحصیل و حضور در اجتماع و بازار کار به مسائل
حفاظت از محیط زیست توّجه کنند.


وی
افزود: همکاران دانشگاهی ما بیش از چهل سال
قبل کتاب بهار خاموش در زمینه محیط زیست را ترجمه و چاپ کرده اند و دانشگاه تصمیم گرفته
است تا بخشی از عرصه طبیعی پردیس دانشگاه که دارای گونه های گیاهی و جانوری متنوع است را برای همیشه به منظور تحقیق دانشگاهیان حفظ
کند.


دکتر کافی از جمعیت سبز ایران در نوشتن سر فصل درس
محیط زیست درخواست همکاری کرد تا در آینده نزدیک درس حفاظت از
محیط زیست بعد از تصویب به عنوان یکی از دروس اجباری دانشجویان قرار گیرد و دانش آموختگان به عنوان سفیران زیست
محیطی در جامعه به ایفای نقش بپردازند.


در
خاتمه رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری همایش های زیست محیطی با جمعیت سبز ایران
اعلام آمادگی کرد.


جمعیت
سبز ایران، یک سازمان مردم نهاد زیست محیطی
می باشد که در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در کشور فعالیت می کند و بیشتر
اعضای آن، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند..IMG_9264.jpgN


 .


آخرین اخبار