ارسال شده در تاریخ :


باکمال
تأسف به اطلاع عموم دانشگاهیان می‌رساند دکتر پورعبداله نژاد استاد پیشکسوت
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد دار فانی را وداع گفت.


روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان و دانشگاهیان
دانشگاه فردوسی مشهد به اطلاع می‌رساند:


مراسم
تشییع شادروان دکتر محمدعلی پورعبدالله نژاد روز سه شنبه 28 آذر ماه 96 ساعت 10:30
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و ساعت 11:30 آرامگاه خواجه ربیع، باغ دوم.


ضمنا
مراسم ترحیم این استاد پیش کسوت روز چهارشنبه 29 اذر ماه 96 صبح :ساعت 8:30 لغایت 10.30 و بعدازظهر:ساعت 14 لغایت 16، در محل مسجد توفیق، خیابان احمد اباد – خیابان طالقانی
نبش طالقانی 9 برگزار می شود.
ضمناً
مجلس ترحیم ایشان در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد نیز  روز شنبه 2 دی‌ماه
96 از ساعت 9:30 الی 10:30 در محل نمازخانه این دانشکده برگزار می‌شود.


 معرفی
دکتر پورعبداله نژاد:


http://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=47:mohammad-ali-poorabdolah-nejad&Itemid=145


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار