ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه، ضمن تشکر وقدردانی از دست اندر کاران برگزاری این همایش گفت : از مشخصه های دانشگاه سبز این است که تمام اعضای آن در سبزینگی و سبز بودنش شرکت کنند . دانشگاهیان قشر فرهیخته و توانمندی هستند که اگر جامعه ای بخواهد دانش بنیان اداره شود باید دانشگاه را الگو و سرمشق خود قرار دهد . هر حرکتی که بر پایه ی علم در دانشگاه شروع شود ، دانش آموختگان دانشگاه آن را به داخل جامعه خواهند برد و در جامعه گسترش خواهند داد .

وی افزود : یکی از اهداف مهم سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد ، تحقق دانشگاه سبز است . دانشگاه سبز دانشگاهی است که حداقل انرژی و حداکثردوستی با طبیعت در آن اتفاق بیفتد ، انرژی کمتری مصرف شود و تا جایی که امکان دارد دخالت کمتری در طبیعت صورت گیرد و از انرژی هایی استفاده شود که خود آلایندگی نداشته باشند لذا در جهت تحقق این هدف است که این همایش در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود . در همین راستا شورای راهبردی دانشگاه سبز در دانشگاه فردوسی ، نهادی است که در کنار تمام مراجع تصمیم سازی دانشگاه تلاش می کند برنامه های اجرایی دانشگاه به سمت تحقق دانشگاه سبز حرکت کنند .

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد : دانشگاه های منطقه و دنیا تجربیات بسیار موفقی در تحقق دانشگاه سبز دارند و لازم است از این تجربیات برای کشور هم استفاده نمود . هم چنین معتقدیم که ما در مرحله ای از پیشرفت و توسعه هستیم که بتوانیم الگوهایی به کشور های منطقه و دنیا ارائه کنیم . لذا در جهت تبادل تجربیات و اطلاعات ، تلاش کردیم این همایش به صورت بین المللی برگزار شود .

وی ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست ، بیان کرد : هر طرح موفقی، قبل از اجرا احتیاج به فرهنگسازی و گفتمان سازی دارد ، و اعتقادمان بر این است که برای ایجاد گفتمان دانشگاه سبز نیاز است که در کشور حرکتی فراگیر ایجاد شود . در این همایش وزیرمحترم علوم تحقیقات وفناوری ، دکتر منصور غلامی و معاونین وزارتخانه ، کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونین و روسای دانشگاه ها شرکت خواهند کرد . بر این است گفتمان ملی ایجاد شود و بعد از آن مکانیزم هایی گذاشته شود که دانشگاه ها به صورت خودجوش در جهت تحقق اهداف دانشگاه سبز حرکت کنند .

دکتر کافی با بیان این که ارتباط دانشگاه با جامعه از اهداف جدی سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد است ، گفت : دانشگاه فردوسی تلاش می کند همکاری خود با جامعه را روز به روز گسترده تر کند و بهترین مصداق این همکاری و حضور دانشگاهیان در جامعه مبحث کنترل آلاینده ها و طراحی سیستم دوستدار محیط زیست در بخش های خدمات شهری و زندگی فردی و اجتماعی است . وی افزود : خوشبختانه دانشگاه فردوسی مشهد با شهرداری مشهد و سایر شهرستان های استان همکاری هایی را در این زمینه آغاز کرده است .

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت : در حال حاضر با دانشگاه سبز فاصله ی زیادی داریم و در سطح دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های کشور ، اسراف به شدت رواج دارد . درست است که پردیس دانشگاه فردوسی مشهد وسعت زیادی دارد اما برای جابجایی در هر بعدی از آن نیاز به بیشتر از 15 دقیقه پیاده روی و بیشتر از 5 دقیقه دوچرخه سواری نیست . در حال حاضر ما ناچار به استفاده از اتوبوس های دودزا در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد هستیم ، چشم انداز ما این است که در آینده پردیس بدون خودرو داشته باشیم .

وی با تاکید بر مدیریت پسماند در دانشگاه ، اظهار کرد : برنامه ی دیگر دانشگاه فردوسی مشهد بحث مدیریت پسماند و بازچرخانی آب است . برای آبیاری فضای سبز نیازی به استفاده از آب شرب و آب های زیرزمینی نیست ، دانشگاه فردوسی مشهد تلاش می کند که بتواند سیستم تصفیه فاضلاب را به صورت بومی در دانشگاه اجرا کند و فضای سبز دانشگاه را با استفاده از پساب تصفیه شده آبیاری کند .

دکتر کافی در پایان با اشاره به بخش فن بازار نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز ، گفت : مادامی که یک تکنولوژی وارد بازار و تبدیل به اقتصاد نشود ، نمی توان انگیزه ی لازم برای مردم و جامعه ایجاد کرد که به سمت آن حرکت کنند . هدف بخش فن بازار در این همایش این است که ایده هایی که به محصول تبدیل شده اند و می تواند ارزش افزوده داشته باشند معرفی شوند و مدیران شهری و دانشگاهی در فن بازار آن ها را ملاحظه کنند و در صورتی که تشخیص دهند که می توانند به اداره بهتر محیط کمک کنند از آن ها حمایت کنند . در کنار فن بازار ایده هایی ارائه می شوند که تا فناوری فاصله دارند . استارتاپ ها بهترین موقعیتی هستند که ایده های برتر و نزدیک به تجاری سازی را به سرمایه گذاران معرفی کنند.

خبرنگار : یعقوب پور

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار