ارسال شده در تاریخ :

درنخستین جشنواره جایزه چراغ که
در دی ماه سال جاری برگزار شد، دکتر میرزاوزیری استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان برگزیده بخش دانشگر مروج معرفی شد.


به گزارش خبرنگار روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، جایزه دانشگر
مروج علم ، یکی از سه جشنواره جایزه چراغ  است که توسط دکتر حسینی مدیر موزه
ملک ، به دکتر مجید میرزاوزیری عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه
فردوسی مشهد اهدا شد.


براساس این گزارش،
طرح جایزه چراغ، سنگواره آمونیت به عنوان نمادی ازعلم می باشد که جایزه ای خصوصی و غیرانتفاعی در زمینه ی ترویج
علم در ایران است که از سوی دکتر محمدرضا (پژمان) نوروزی» و«سیاوش صفاریان پور»،
دو تن از مروجان علم سال های اخیر ایران تاسیس شده و بصورت جشنواره جایزه چراغ در
هر سال برگزار می شود و این جایزه 
امسال نخستین بار است به اهالی ترویج علم اهدا می‌گردد.


بیانیه هیئت
داوران جایزه چراغ به شرح ذیل است
:


نخستین جایزه
دانشگر مروج علم با افتخار تقدیم می شود به ریاضی دان، نویسنده، شاعر، مروج و بانی
شهر ریاضیات؛ دکتر مجید میرزاوزیری. استاد دانشگاه فردوسی مشهد که در راه آشتی
مردم با ملکه علوم، ریاضیات دمی نیاسوده است. قدمش استوار و مسیرش روشن باد.


لازم به ذکر است جایزه
دانشگر مروج علم ، یکی از سه جایزه جشنواره
جایزه چراغ  است که توسط دکتر حسینی مدیر موزه ملک ، به دکتر میرزاوزیری عضو
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اهدا شد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار