ارسال شده در تاریخ :

دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران توسط نشریه
هنر و معماری به عنوان نشریه پیشرو و نظریه ساز در حوزه معماری معاصر ایران، با
حمایت معنوی برنامه جهانی غذا (سازمان ملل متحد)، در سال جاری در سه بخش برگزار شد
و پروژه ساختمان های سبز کوثر مشهد در بخش معماری  و آتلیه سبز9+ در بخش طراحی
داخلی که توسط دکتر حامد کامل نیا عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و
شهرسازی ارائه شده بود، در میان آثار برتر و منتخب دومین دوسالانه معماری و
شهرسازی ایران قرار گرفت.


اهداف این دوسالانه شامل موضوعاتی است مانند:


ترویج تفکر انسان دوستانهایجاد اتحاد و نزدیکی برای هم افزایی صنفی و فکری معماران
و نظریه پردازان معماری معاصر ایرانخلق ارزشهای نو مطابق با رویکردهای اجتماعی و شهریترویج و نهادینه سازی معماری پایدار


لازم به ذکر است در بخش سوم این دو سالانه که مربوط به طرح
های منتخب دوسال اخیر کشور در حوزه های معماری و شهرسازی است ، پروژه ساختمان های
سبز کوثر مشهد در بخش معماری و آتلیه سبز9+ در بخش طراحی داخلی که توسط دکتر حامد
کامل نیا عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی ارائه شده بود، در
میان آثار برتر و منتخب دومین دوسالانه معماری و شهرسازی ایران قرار گرفت.


  اطلاعات تکمیلی در سایت دوسالانه ملی معماری و شهرسازی
ایران-
www.aoa.ir


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار