ارسال شده در تاریخ :

دومین گردهمایی مدیران برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی، پژوهشکده ها و پارک
های علم و فناوری منطقه 9 کشور ، به میزبانی دانشگاه بجنورد برگزار گردید
.


در ابتدای این گردهمایی که در تاریخ 14 تیر ماه 96 برگزار
شد، دکتر محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن
عرض خیر مقدم، گزارشی از وضعیت موجود
دانشگاه بجنورد و سایر مسایل فراروی مختلف بودجه دانشگاه ها را ارائه نمودند
.


سپس دکتر لگزیان، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه 9 کشور ، ضمن تشکر از میزبانی شایسته دانشگاه
بجنورد، تاکید بر اهمیت و نقش ایجاد مناطق در تصمیم سازی و رفع مشکلات دانشگاه های
منطقه و موارد مختلف در خصوص اهمیت برنامه ریزی، بودجه بندی، اهمیت بودجه
ریزی مبتنی بر عملکرد و راهکارهای توسعه
منابع مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده و به بررسی اهداف و جایگاه منطقه پرداخت.


پس
از آن بر اساس دستور جلسه ، دبیر کارگروه اصلاح فرآیندها، ساختار و توسعه فناوری
اطلاعات و همچنین دبیر کارگروه مدیریت بودجه و توسعه منابع مالی، گزارشی از فعالیت
کارگروه های تخصصی ارائه نمود.


در ادامه این گردهمایی دکتر مهارتی مدیر برنامه و بودجه و
نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد به تبیین موضوع مهم ماموریت گرایی، اهمیت نقش
سند راهبردی در دانشگاه ها و بیان دیدگاه
های خود پرداخت و ضرورت برگزاری کارگاه های آموزشی توسط دانشگاه فردوسی مشهد به
عنوان دانشگاه معین را یادآور شد.


در خاتمه تعدادی
از حاضرین در جلسه نیز، نظرات و مشکلات پیش روی خود را بیان داشته و به تناسب پاسخ
های لازم ارائه گردید و آیین نامه
داخلی مطرح و به تصویب حاضرین در جلسه
رسید.800259


800261


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار