ارسال شده در تاریخ :


دومین کارگاه بین المللی
سازی آموزش عالی در ایران
IHEI در روز چهارشنبه 30 فروردین ماه 96 در دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز بکار کرد


این کارگاه با عنوان
:"استراتژی های بین المللی سازی" با حضور اساتیدی از سراسر کشور و
کشورهای  اسپانیا ، اتریش و اسکاتلند برگزار می شود.


دانشگاه فردوسی مشهد و
دانشگاه های علامه طباطبایی، شیراز، شهید چمران، سیستان و بلوچستان و کردستان
بهمراه سه دانشگاه اروپایی طرحی را با حمایت اتحادیه اروپا جهت انتقال تجربیات بین
المللی سازی آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده اند.


این کارگاه با سخنرانی و خوش
آمدگویی دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.


استاد دانشگاه GCU از کشور اسکاتلند سخنرانی خود را با عنوان
:"استراتژی بین المللی" در صبح و بعد از ظهر ارائه خواهد نمود.


شرکت در جشنواره بین
المللی فرهنگی و بازدید از غرفه دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد از دیگر
برنامه های روز اول است.


شایان ذکر است این همایش
تا 1 اول اردیبهشت ماه 96 ادامه خواهد
داشت.


این خبر تکمیل خواهد شد.700087


700088


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار