ارسال شده در تاریخ :




دومین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌های منطقه 9 کشور با حضور دکتر محقر رئیس دانشگاه بجنورد، دکتر عابدی رئیس شورای مدیران حقوقی منطقه 9 کشور ، مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران حقوقی سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پارکهای علم و فن آوری منطقه 9 کشور( خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان)  در دانشگاه بجنورد برگزار شد.


در این همایش که در روز پنج‌شنبه 31 فروردین ماه 96  در دانشگاه بجنورد برگزار شد ،  دکتر محقر رئیس دانشگاه بجنورد ، ضمن خیر مقدم، مطالبی را در خصوص ضرورت و اهمیت قانون‌مداری و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد .


در ادامه  دکتر عابدی رئیس شورای منطقه 9، با توجه به برگزاری همایش رؤسای شورای مناطق ده‌گانه مدیران حقوقی کشور در آینده نزدیک  در تهران و طرح موضوعات مرتبط با دیوان عدالت اداری در آن همایش ، در خصوص ضرورت رعایت همزمان حقوق استخدامی و شهروندی مردم و حقوق عمومی دولت و تأمین عدالت اداری در دستگاههای دولتی سخن گفت.


لازم به ذکر است در این همایش یک روزه بر مبنای پیشنهادات ده‌گانه مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد، موادی از قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه مورد بررسی قرار گرفت و راجع به برخی از مسایل و مشکلات مرتبط با دیوان عدالت اداری تبادل نظر صورت گرفت.


گفتنی است نتایج این همایش یک روزه در همایش رؤسای شورای مدیران حقوقی دانشگاهها در تهران ارائه خواهد شد.


700111


.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار