ارسال شده در تاریخ :

دومین نشست شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور معاونان
اداری و مالی دانشگاه های منطقه 9 با هدف بررسی تخصصی مسائل و مشکلات منابع انسانی
دانشگاه های مذکور، در روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه
فردوسی مشهد و دبیر شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه ها ی منطقه 9 کشور ضمن عرض
خیرمقدم به مهمانان گزارشی از اولین نشست دبیران شورای معاونین اداری و مالی منطق
کشور ارائه نمود و افزود: در اولین نشست که در دی ماه برگزار شد تبادل نظر برای
ایجاد تفاهم نامه ها، ضرورت انتخابی بودن دبیران شوراهای مناطق، ضرورت تعیین دستور
کار برای افزایش بهره وری شورا های مناطق وزارت علوم، یکسان سازی چارت تشکیلاتی
دانشگاه ها و تسریع در تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .


موضوع بررسی وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه که
توسط برخی از دانشگاه های مذکور درخواست شده بود، توسط مهندس ساقی مدیر کارگزینی و
رفاه دانشگاه فردوسی مشهد مطرح و گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه گردید. پس از
سخنان ایشان معاونین مسائل و دغدغه های خود را مطرح و به پرسش های انان پاسخ داده
شد.


سپس مهندس دلکلاله سامانه و نحوه ارزیابی
عملکرد کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد را تشریح نموده و در پاسخ به سوالات و
ابهامات دانشگاه های مدعو، راهکارهای بهبودی ارائه گردید.


در بخش دوم این نشست دکتر فاطمه طباطبائی مسئول
دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی از دستاوردهای اجرایی دانشگاه و اقدامات
انجام شده در زمینه دانشگاه سبز ارائه نمود و در خصوص شورای راهبردی دانشگاه سبز و
دستور العمل پیرامون آن توضیحاتی را ارائه و به پرسش های مهمانان پاسخ دادند.


همچنین موضوع شرایط و نحوه برقراری فوق العاده
سختی شرایط محیط کار در دانشگاه ها توسط مهندس ساقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


این نشست ضمن قدردانی دانشگاه های منطقه 9 از
ارائه مباحث مفید و کاربردی و میزبانی خوب دانشگاه فردوسی مشهد، با رائه پیشنهاد و
نقطه نظرات معاونین اداری و مالی شرکت کننده پایان یافت.


لازم به ذکر است شورای معاونین اداری و مالی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور شامل دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه
گرمسار، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، دانشگاه بجنورد، مجتمع آموزش عالی تربت
جام، مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشگاه کوثر بجنورد، دانشگاه بیرجند، مجتمع آموزش
عالی اسفراین، دانشگاه تربت حیدریه ، مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشگاه بزرگمهر
قاینات، دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، دانشگاه
سمنان، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه علوم و فناوری های نوین گلبهار، دانشگاه
فرزانگان سمنان، دانشگاه دامغان، دانشگاه نیشابور، دانشگاه صنعتی شاهرود و پارک
های علم و فناوری استان منطقه، می باشد.


 .

60127


60128


6012660134


60135.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار