ارسال شده در تاریخ :

دومین
محفل معنوی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده ایشان با تلاش دفتر هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در روز سه شنبه 7 دی ماه 95در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


استاد
محمد علی انصاری مفسر قرآن در این جلسه به بررسی ویژگی های عبادالرحمن مریوط به جلسه
ی قبل پرداخت و در ادامه جلسه به اقسام علم
و جهل و کاربرد های هریک با توجه به آیات قرآن اشاره نمود.


همچنین
اهمیت سلام و کاربردهای استفاده آن از جمله مباحث مطرح شده در این نشست معنوی بوده
است.


لازم
به ذکر است سلسله جلسات استاد انصاری هر دو هفته یکبار در روز های سه شنبه در مسجد حضرت زهرا (س ) پردیس دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می شود که با استقبال خوب استادان و خانواده ایشان مواجه گردیده است.


30765


30763


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار