ارسال شده در تاریخ :

بنا بر مصوبه چهلمین جلسه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه دستورالعمل شیوه پذیرش دانشجویان پسادکتری و دوره‌های کوتاه‌مدت مطالعاتی ویژه دانشجویان غیر ایرانی به تصویب رسید. مفاد این دستورالعمل به شرح زیر است:

جهت تنظیم مراحل پذیرش متقاضیان غیر ایرانی در دوره‌های پسادکتری و فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت و همچنین ایجاد انضباط مالی و هدایت منابع حاصل به محل هزینه‌های مرتبط این دستورالعمل در دو بخش (الف) و (ب) تهیه می‌شود.

الف) دروه‌های پسادکتری بین‌المللی:

درخواست متقاضیان غیر ایرانی برای پسادکتری پس از دریافت توسط اداره دانشجویان بین‎الملل، به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد. متعاقباً این معاونت، درخواست را برای بررسی موضوع، تعیین مجری دوره و تنظیم پیشنهاده به دانشکده ارجاع می‌دهد. نتیجه بررسی گروه و دانشکده به انضمام پیشنهادۀ تدوین‌شده برای تصمیم‌‌گیری به معاونت پژوهش و فناوری عودت داده‌شده و نتیجه به اداره دانشجویان بین‌الملل ابلاغ می‌گردد.

پذیرش دانشجویان منوط به معرفی از طرف سازمان، دانشگاه، یا موسسه حامی معتبر بوده و لازم است ضمانت مالی لازم ارائه شود.

هزینه‌های دوره به‌حساب ارزی اداره دانشجویان بین‌الملل واریز و به‌عنوان عواید ارزی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محسوب می‌شود.

هزینه دوره برای هرسال معادل 5000 یورو می‌باشد که توسط موسسه حامی پرداخت می‌شود. از این مبلغ 4000 یورو در 4 قسط (هر قسط به میزان 1000 یورو) در اختیار پژوهشگر پسادکتری قرار می‌گیرد. مابقی طبق جدول زیر برای پوشش هزینه‌ها اختصاص می‌یابد.

 pasa97121

هزینه‌های دوره و سهم هر واحد به‌صورت ریالی توسط معاونت پژوهش و فناوری پرداخت می‌شود.

ب) دوره‌های کوتاه‌مدت بین‌المللی:

درخواست متقاضیان غیر ایرانی برای دوره‌های کوتاه‌مدت تحقیقاتی پس از دریافت توسط اداره دانشجویان بین‌الملل به دانشکده جهت اظهارنظر گروه و معرفی استاد راهنما ارسال می‌گردد.

هزینه شرکت متقاضیان غیر ایرانی در دوره فرصت تحقیقاتی به شرح ذیل می‌باشد:

شهریه ثابت ماهانه (Tuition fee) به میزان 150 یورو تعیین می‎گردد.

هزینه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و دفتری (Bench fee) ماهانه بین 150-600 یورو با نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین می‌گردد. 100 درصد هزینه تحقیق در اختیار مجری قرار می‌گیرد.

هزینه‌های دوره به‌حساب ارزی اداره دانشجویان بین‌‌الملل واریز و به‌عنوان عواید ارزی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محسوب می‌گردد.

معادل ریالی هزینه‌های واریزی دوره توسط معاونت پژوهش و فناوری و طبق جدول زیر در اختیار واحدهای مربوطه قرار می‌گیرد:

pasa97121

آخرین اخبار