ارسال شده در تاریخ :

در مراسم نکوداشت
اعضای هیأت علمی نمونه کشوری با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از
خانم دکتر مریم مقدم متین استاد گروه
آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد نمونه کشور
تقدیر شد .


طی مراسمی با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ، دکتر حسین سلیمی رئیس
دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر
باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات
های ممیز و امنای وزارت علوم از 13 استاد برگزیده کشور
تقدیر شد.


این مراسم در روز شنبه 30 بهمن ماه 1395 در تالار اجتماعات
دانشگاه علامه طباطبائی تهران برگزار شد با سخنرانی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی آغاز
شد که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در سخنان خود گزارشی از افتتاح پروژه های عمرانی در دانشگاه ارائه نمود
و سپس از حضور وزیر علوم ، تحقیقات و
فناوری و هیأت همراه در دانشگاه قدردانی کردند.


دکتر باقری، مشاور وزیر و رئیس هیأت های امنا و هیأت امنای
مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم، گزارشی از فرایند انتخاب
استادان نمونه ارائه داد و افزود این فرایند طبق دستورالعمل وزارتی از دانشگاه ها
آماده می شود و پس از تکمیل فرمها به وزارت علوم ارسال می شود و در آنجا در کمیته
منتخب و براساس شاخص های مصوب ممیزی می گردد که در سال جاری از 72 پرونده از 29 دانشگاه ، 13 نفر انتخاب و به
عنوان استاد نمونه معرفی شدند.


در ادامه مراسم نکوداشت اعضای هیأت علمی نمونه کشوری تعدادی
از استادان منتخب به نمایندگی سخنرانی نمودند .


خانم دکتر مریم مقدم متین، استاد دانشگاه فردوسی مشهد به
عنوان تنها بانوی منتخب در بین استادان نمونه دانشگاه های کشور طی سخنان کوتاه به
دغدغه های دانشگاهیان از زاویه معیشتی و کمبودهای ساختاری اشاره کرد و نسبت به
لزوم پیشگیری از فرار مغزها و همگرایی بیشتر وزارتین علوم و بهداشت و درمان تأکید
نمود .


سپس از 13 استاد
نمونه کشوری با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تجلیل شد که از خانم
دکتر مریم مقدم متین استاد گروه آموزشی
زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد نیز به عنوان استاد نمونه کشور تقدیر شد
.


600157


600158


600156


600159


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار