ارسال شده در تاریخ :

برگزیدگان
نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه­
های سراسر کشور (نشان دهخدا) در حوزه علوم
انسانی معرفی و کتاب " تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی" نوشته
دکتر عبدالرحیم قنوات در حوزه تاریخ به عنوان اثر شایسته تقدیر و کتاب "
اقلیم شناسی مناطق خشک" نوشته دکتر هوشنگ قائمی، آذر زرین و فرامرز خوش اخلاق
در حوزه جغرافیا به عنوان اثر برگزیده
معرفی شدند.


اختتامیه این مراسم، روز سه شنبه، 26
آبان با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر صالحی امیری
رئیس کتابخانه ملی، سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، دکتر سید تقی
نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دکتر کوثری مدیر عامل انتشارات علمی فرهنگی و
تعدادی از ناشران برگزار شد
.


بیش از 600 عنوان کتاب در حوزه‌های
مختلف به دبیرخانه این دوره ارسال و پس از گزینش‌ها و ارزیابی‌های اولیه و کسب نظر
کار‌شناسان از این میان 150 عنوان به مرحله دوم راه یافتند که در نهایت برخی کتاب‌ها
شایسته تقدیر و برخی دیگر به عنوان کتاب برگزیده (با ارزیابی سوم) انتخاب شدند
.


ghanavat


دکتر
عبدالرحیم قنوات، نویسنده کتاب " تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی"،
دانشیار گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد و دارای 15 عنوان کتاب در حوزه تاریخ می باشد.


مدیریت
گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ریاست دانشکده هنر اسلامی نیشابور، مدیریت حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی وی می باشد. دکتر قنوات
هم اکنون ریاست دانشگاه نیشابور را به عهده دارد.


zarrin


دکتر
آذر زرین، یکی از نویسندگان کتاب " اقلیم شناسی مناطق خشک" نیز استادیار
گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دارای مدرک فوق دکترای مدل
سازی اقلیمی از مرکز پژوهش های اقلیمی دانشگاه ویسکانسین مدسن آمریکا می باشد.


وی
دارای بیش از 20 مقاله علمی _ پژوهشی و
ISI و 16 مقاله در کنفرانس
های داخلی و خارجی می باشد.

آخرین اخبار