ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مجله پژوهش‌های زبان و ترجمه فرانسه با صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولیت دکتر محمدرضا فارسیان دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی مجوز شماره /۳/۱۸/۷۰۴ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی گردید.

این مجله به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه زبان و ترجمه فرانسه به زبان فارسی و باهدف بومی‌سازی حوزه‌های یادشده در ایران به جمع نشریات دانشگاهی پیوسته است که به‌صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود.

مجله آماده پذیرش مقالات ارزشمند اساتید محترم گروه‌های فرانسه ایران می‌باشد.

جهت اطلاع بیشتر به سایت مجله به آدرس زیر مراجعه فرمانید

https://jrf.um.ac.ir

 

تصویر جلد مجله در ابعاد بزرگتر

franc982

 

آخرین اخبار