ارسال شده در تاریخ :

تیم دانشجویی
آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در هجدهمین دوره مسابقات  دانشجویی آمار
کشور که روز شنبه 31 تیر
ماه 1396 از سوی انجمن آمار ایران در سازمان سنجش آموزش کشور
برگزار شد، حائز رتبه دوم در بخش کاربردی مسابقات شد.


تیم سه نفره
دانشگاه فردوسی مشهد متشکل از سه تن از دانشجویان دوره کارشناسی، فاطمه علیزاده،
محمد صادق آقاجان نژاد و داوود تنباکوچی به سرپرستی دکتر مصطفی رزمخواه، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی در این
دوره از مسابقات که با حضور 10 تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد، ‌توانست عملکرد
خوبی نشان دهد و حائز رتبه دوم در بخش کاربردی مسابقات شود
. ‌همچنین فاطمه علیزاده، دانشجوی دوره کارشناسی رشته آمار، در این
مسابقه، ‌رتبه دوم انفرادی را کسب کرد
.


در این مسابقه
علمی- دانشجویی که به‌ صورت سالانه از سوی انجمن آمار ایران برگزار می‌شود،
دانشگاه‌های شرکت کننده تیمی سه نفره از دانشجویان اعزام می‌کنند که در دو بخش
نظری و کاربردی به رقابت می‌پردازند
. نتایج این رقابت نیز معمولا هر سال به ‌صورت تیمی و انفرادی
اعلام می‌شود
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار