ارسال شده در تاریخ :

سخنان دکتر محمدرضا جعفر زاده استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص مسئله آب و توسعه پایدار در اقلیم خشک که  در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره‌برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

jafarzadeh5

 

 

 

سخنان خانم دکتر بحرینی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص سرما خوردگی که  در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

 kadraslibahreyni3

 

 

 

سخنان دکتر کامران داوری استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

 200

 

 

 

آخرین اخبار