ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر فرنوش فلاح پور دانش آموخته دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب عنوان کشاورز نمونه استان خراسان رضوی در تولید محصولات گواهی شده زراعی گردید.

مراسم تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران برتر بخش کشاورزی استان با حضور  استاندار خراسان رضوی مهندس طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و مهندس صالحی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی روز شنبه ۱۱ اسفند ماه در مشهد برگزار شد که در این مراسم از دکتر فرنوش فلاح­ پور دانش آموخته رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر مزرعه ارگانیک این دانشگاه به عنوان کشاورز نمونه استان در تولید محصولات گواهی شده تقدیر گردید.

آخرین اخبار