ارسال شده در تاریخ :

در پی
تلاش برای توسعه همکاری های علمی میان دانشگاه های ایران و هند، دانشگاه فردوسی مشهد
به عنوان هماهنگ کننده ملی همکاری های علمی ایران و هند از سوی وزارت علوم،  تحقیقات
و فناوری معرفی گردید.


در این
همکاری ها 10 طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشمندان دو کشور تعریف گردیده است که مقرر گردید
دو طرف از این طرح ها که در زمینه های زیر می باشد حمایت نمایند:


.


فناوری
اطلاعات


علوم
و فناوری زیستی


انرژی
و انرژی های تجدید پذیر


مدیریت
منابع آب


علوم
و فناوری مواد


علوم
و فناوری هوافضا


همچنین
مقرر گردید تا طرح های پیشنهادی مشترک با موضوعات فوق طی سه ماهه اول سال 2017 به دبیرخانه
کمیته هماهنگ کننده ملی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد ارسال تا مسیر نهایی خود را طی
کند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار