ارسال شده در تاریخ :

آزمون کارشناسی ارشد
ناپیوسته سال 1396
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برای 132 کد رشته امتحانی در روزهای پنج
شنبه 7 و جمعه 8 اردیبهشت ماه 96 همزمان با
سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.


روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396
گفتگویی با دکتر
گنجعلی ، مدیر آموزشی دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو به شرح زیر می
باشد:


تعداد کل داوطلبان شرکت
کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 در کشور 950 هزار و 162 نفر می باشند ( 49
درصد زن و 51 درصد مرد) . در استان خراسان رضوی نیز تعداد کل داوطلبان 61 هزار و 557 نفر می باشند.


استان خراسان رضوی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 در شهر های مشهد،
نیشابور، سبزوار، قوچان و تربت حیدریه به طور همزمان در روز های تعیین شده برگزار
می شود. 45 هزار و 226 نفر شهر مشهد را به
عنوان حوزه امتحانی خود انتخاب کردند . دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت 11
دانشکده حوزه امتحانی 35 هزار و 117 نفر
از داوطلبان خواهد بود. دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه خیام و آموزشکده فنی و حرفه
ای دختران الزهرا، سایر حوزه های فرعی برگزاری آزمون در شهر مشهد می باشند.


am_12


دکتر
گنجعلی ، مدیر آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص
کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای شرکت در آزمون
از روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 96 بر روی سایت
اینترنتی سازمان سنجش به نشانی
www.sanjesh.org قرار داده می شود.
داوطلبان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه ای و مشخصات ثبت نامی ( شماره پرونده و
کد رهگیری ) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام نمایند. بدیهی است برای
شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و همچنین کارت ملی و یا اصل
شناسنامه عکس دار الزامی است.


قابل ذکر است باجه رفع
نقص در نوبت های صبح و بعد از ظهر در
روزهای سه شنبه 5 اردیبهشت ماه و چهارشنبه
6 اردیبهشت ماه 96 در دانشکده علوم ریاضی واقع
در پردیس دانشگاه، ضلع مقابل بلوار وکیل آباد ( ابتدای بلوار باهنر) صبح ها از
ساعت 8:30تا 12:00 و عصر ها از ساعت 14:00 الی : 18 برای رفع نقص موارد احتمالی داوطلبان ،فعال خواهد
بود.


آخرین اخبار