ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد قهرمان مسابقات کشتی آزاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 3 کشور شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مسابقات کشتی انتخابی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان منطقه سه کشور از تاریخ 4 الی 7 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در محل خانه کشتی خراسان
رضوی برگزار شد.


در این سری از مسابقات کشتی تیم دانشگاه فردوسی مشهد با اقتدار بر سکوی قهرمانی این دوره از
مسابقات قرار گرفت و تیم های دانشگاه شاهرود و سمنان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار