ارسال شده در تاریخ :

رقابتهای شنای دانشجویان
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه سه کشورکه به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار
شده بود ، پایان یافت
.به گزارش روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد؛ در پایان این رقابتها که با حضور
60دانشجو در قالب شش تیم در استخر نور سمنان برگزار
شد تیم
شنای
دانشگاه فردوسی مشهد موفق
به کسب مقام اول این رقابت ها شد.


دانشگاه صنعتی شاهرود
عنوان دومی را از آن خود کرد و دانشگاه بیرجند هم بر سکوی سوم ایستاد
.
تیم دانشگاه سمنان به
عنوان تیم میزبان، مقام چهارم این رقابتها را بدست اورد
.


تیمهای شرکت کننده در این
مسابقات از دانشگاههای فردوسی مشهد ، شاهرود ، دامغان ، سبزوار ، بیرجند و سمنان
بودند
.


لازم به ذکر است سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور 
تابستان سال آینده به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد
.

آخرین اخبار