ارسال شده در تاریخ :


تیم دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول دومین دوره المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور که در دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار شد را بدست آورد.


دومین دوره المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در مجتمع رفاهی دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد و در این رقابت ها بیش از 300 دانشجوی دختر از 58 دانشگاه در چهار رشته لی لی تعادلی ، چرخ تانک ، بولینگ با پا ، دارت با هم رقابت کردند.


در پایان برگزاری این المپیاد تیم دانشگاه فردوسی مشهد قهرمان المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان دختر شد و بعد از تیم دانشگاه فردوسی مشهد تیم های صنعتی سهند تبریز و رازی کرمانشان عناوین دوم و سوم این المپیاد را بدست آوردند.


در مسابقه چرخ تانک تیم های دانشگاه فردوسی مشهد ، ایلام و کاشان اول تا سوم شدند. در مسابقه لی لی تعادلی دانشگاههای اصفهان ، پیام نور خراسان شمالی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.


خانم ها طناز رهبر  ساره برادران، فرشته راد نژاد، هانیه زکی نژاد و هانیه جلالی نیا اعضای تیم دانشگاه فردوسی مشهد و خانم ملیحه شاهرخی به عنوان مربی و خانم دکتر زهرا سادات میرزازاده سرپرست تیم اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد به این مسابقات بودند.


12031


12030


آخرین اخبار