ارسال شده در تاریخ :

براساس
گزارش اخیر پایگاه شاخص‌های اساسی علم
ESI و ISI، 9 دانشگاه کشور شامل دانشگاه تهران،
دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی
در جمع موثرین دانشگاه های دنیا در رشته های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی
قرار گرفته اند. در این رتبه بندی که هر دو ماه یکبار روزآمد میشود، میزان استنادهای
دریافتی یا اثرگذاری مقالات چاپ شده توسط دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مورد توجه قرار
گرفته و آنهایی که به لحاظ حجم استنادهای دریافتی در مجموع یک درصد برترهای دنیا قرار
گرفته باشند، معرفی می شوند.


در این
فهرست دانشگاه فردوسی مشهد به همراه چهار دانشگاه جامع کشور در زمینه موضوعی کشاورزی،
در جمع یک درصد برتر موسسات دنیا قرار گرفته است. همچنین براساس شاخص های این پایگاه
رتبه‌بندی، دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه علوم گیاهی و دامی نیز در بین چهار دانشگاه
برتر کشور و در جمع یک درصد موسسات برتر دنیا قرار گرفته است. این دستاورد افتخارآفرین
را که ماحصل تلاشهای بی‌نظیر اساتید محترم و دانشجویان گرامی دانشکده کشاورزی است،
به جامعه دانشگاهی فردوسی مشهد تبریک عرض می‌نمائیم.


برای
دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید


http://www.isc.gov.ir/Shownews.aspx?lan=fa&n_code=1073


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار