ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 15 دی ماه 95 در جمع اساتید جدید و جوان
دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه فردوسی مشهد برای اولین بار از رقبای دوشادوش خود در
میان دانشگاه ها پیشی میگیرد. وی این رویداد را نتیجه تلاش های پژوهشی و انتشارات
کیفی اعضاء هیئت علمی باز گو نمود.


وی اساتید با سابقه کمتر از ده سال را
جمعیت راهبردی دانشگاه معرفی کرد. 


وی وظایف دانشگاه ها را جابجا نمودن
مرزهای دانش و همچنین اثربخشی در جامعه بیان نمود.


دکتر بهرامی سیر تکوینی دانشگاه ها را
شامل دوره آموزش دانش، آموزش پژوهش، پژوهش ناب و کاربست دانش بیان کرده و افزود
ملاک پژوهش ناب استناد به پژوهشها می باشد.


معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت ما با رویکرد شبه مقاله مواجه هستیم. وی ادامه داد
تعداد مقالات نمایه نشده اعضاء هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون از 20 درصد
به 4 درصد کاهش یافته است که این نشان از اعتبار و کیفیت مقالات امروز دانشگاه
فردوسی مشهد می باشد. 

آخرین اخبار