ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد موفق شد در زمینه وب‌سنجی
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، رتبه دوم را در میان کل دانشگاه‌های کشور در سال
2017 از آن خود نماید.


بر اساس این نتایج که توسط نظام رتبه‌بندی بین‌المللی
UniRank
(که در سال‌های گذشته با نام 4ICU فعالیت داشته است) منتشر می‌شود، دانشگاه
فردوسی مشهد، پس از دانشگاه تهران به عنوان دومین دانشگاه کشور شناخته شده
است.


لازم به ذکر است رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank ، با هدف سنجش میزان حساسیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی
نسبت به نشر الکترونیکی و اینترنتی، هر شش ماه یکبار نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی
خود را منتشر می‌نماید. در نخستین رتبه‌بندی سال 2017 این نظام، حدود 300 دانشگاه
از کشور ایران رتبه‌بندی شده‌اند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار