ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد درمسابقات
بدمینتون قهرمانی دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های کشور که در بجنورد برگزار شد ،در
بخش تیمی اول شد
.


در بخش تیمی این مسابقات دانشگاه
فردوسی مشهد اول شد و دانشگاه سمنان دوم و دانشگاه حکیم سبزواری به مقام سوم دست
یافت
.


در بخش انفرادی سپهر سعادت و رضا قمری
هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند و محمد امینی
هم از دانشگاه بجنورد به مقام سوم دست یافت
.


این مسابقات در دو بخش دختران و پسران
و با حضور دانشجویان منطقه 3 کشور متشکل از دانشگاه های خراسان شمالی، جنوبی، رضوی
و سمنان به میزبانی دانشگاه بجنورد برگزار شد
.


کانال خبری دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


.


منبع خبر : ایرنا


آخرین اخبار