ارسال شده در تاریخ :

دومین
جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن در روز دوشنبه 20 دی ماه 1395  برگزار شد.


دکتر
طهمورث پور استاد گروه آموزشی علوم دامی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سخنرانی
خود تحت عنوان “دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن” را در سه بخش ارائه نمود. وی در
ابتدا به ویژگی های دانشگاه تراز جهانی و چالش هایی که برای رسیدن به آن وجود
دارد، پرداخت و بیان نمود
:شاخص
ترین ویژگیهای یک دانشگاه تراز جهانی  نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان و تجاری
سازی علم تولیدی ، نقش آفرینی در جامعه و پاسخگویی به نیاز جامعه خودش ، دارا بودن
رتبه های مناسب در رتبه بندی جهانی و دارا بودن مدیریت استراتژیک می باشد. سپس با
بیان این نکته که اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد دانش بنیان است، بیان داشت
:


اساسا
مهمترین سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا دانشگاه در اقتصاد و
ثروت کشور نقش دارد؟ آیا اقتصاد ایران بر پایه تولید علم و فناوری است ؟


عضو
هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص چالش هایی پیش روی
این مهم گفت: بیش از 85 درصد از اقتصاد ایران دولتی و شبه دولتی و وابسته به نفت
است بطوری که بیش از 70 درصد بودجه دولت از محل صادرات نفت تامین می شود. او اشاره
کرد که دولت های ایران در سال های گذشته توفیق چندانی برای اقتصاد دانش بنیان
نداشته و سعی نموده اند با دور زدن تحریم ها و یا با مذاکره برای برداشتن تحریم
ها، نفت بفروشند
.دکتر طهمورث
پور اظهار کرد: ویژگی دیگری که برای یک دانشگاه تراز مطرح می شود، این است که یک
دانشگاه چه مقدار نقش موثری در جامعه خود دارد. در رابطه با ارتباط دانشگاه با
جامعه چالش هایی وجود دارد که یکی از دلایل آن این است که دانشگاه ها از استقلال
برخوردار نیستند و دلیل آن وجود ساختار سنتی، متمرکز،سلسله مراتبی،از بالا به
پایین، عمودی،خشک و بدون انعطاف پذیر است
.


وی
در ادامه سخنان خود عوامل موثر در استقلال دانشگاه ها را به شرح زیر اعلام نمود:


اعتماد
کردن به دانشگاه ، استقلال هیات های امنای دانشگاه در هر منطقه(فدرالیسم، افقی و
غیر متمرکز) ، افزایش اختیارات هیات های امنا به منظور ایجاد پویایی، انعطاف پذیری
و پاسخگویی همچنین استفاده از اساتید با تجربه دانشگاه ، خیرین نیکوکار و
کارآفرینان برجسته و موفق، صاحبان ایده و دارای نبوغ برای کاهش وابستگی مالی
دانشگاه به دولت و ارتباط موثرتر دانشگاه با جامعه.


وی
ادامه داد در نظام های رتبه بندی جهانی، فعالیت های آموزشی، فرهنگی اجتماعی و علمی
مشاوره ای دیده نشده و تحقیق بالاترین امتیاز را دارد زیرا به آسانی قابل سنجش است
و به دلیل همین نقص به یک اقدام مخاطره آمیز تبدیل شده است.


دکتر
طهمورث پور
عضو
هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
در پایان سخنان خود گفت اگر نظام آموزش عالی بخواهد شهرت کلاس جهانی را
کسب و حفظ کند باید سطوح قابل توجهی از استقلال حرفه ای و سازمانی را برای دانشگاه
ها و پرسنل خود مورد حمایت قرار دهد و از تحقیقاتی که “آنچه هست” را به چالش می
کشد و ایده های نوآورانه و جدید را کشف می کند، حمایت کند.


 


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار