ارسال شده در تاریخ :

خانم
مریم حسن زاده اول از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و شاغل به تحصیل در رشته
روانشناسی مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
برگزیده دریافت جایزه جشنواره آموزشی پژوهشی جایزه ملی ایثارگردید.


مریم
حسین زاده برای ارائه مقالات پژوهشی برتر و سرآمد بودن آموزشی در بین کلیه
دانشجویان رشته علوم انسانی حائز دریافت این جایزه شده است


لازم
به ذکر است اولین دوره جشنواره آموزشی پژوهشی ایثار با مشارکت وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید
و امور ایثارگران با حضور مسئولان کشوری در روز سه شنبه 10 اسفند ماه 1395 برگزار
خواهد شد که در این مراسم از خانم مریم حسن زاده نیز تقدیر خواهد شد.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار