ارسال شده در تاریخ :

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه یکی از واحدهای دانشگاه
فردوسی مشهد است که هرروز تعداد زیادی از افراد به این حوزه مراجعه می‌کنند. مدیریت‌ها
و واحدهای این معاونت عبارتند از : مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه،
مدیریت خدمات آموزشی، گروه آموزش‌های الکترونیکی، گروه آموزش‌های آزاد (کالج)، دفتر
هدایت استعدادهای درخشان، دفتر گروه نظارت و ارزیابی، دفتر برنامه‌ریزی درسی، دفتر
تحصیلات تکمیلی، دفتر امور اعضای هیئت‌علمی و مدعوین و دبیرخانه هیئت جذب اعضای هیئت‌علمی  دانشگاه می‌باشد.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به
نوع فعالیت‌ها و گستردگی حوزه و نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های کاری موردنیاز و
مسئولیت‌های دفتر معاونت آموزشی دانشگاه گفتگویی با مهدی منفردی، مسئول دفتر
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است.


یکی از مسئولیت‌های دفتر ارائه خدمات مطلوب و
مناسب اداری است که بدون داشتن درک صحیح از محیط کاری و شناخت جایگاه و موقعیت
شغلی افراد امکان‌پذیر نیست. با توجه به دسترسی به اطلاعات در مورد سازمان و
کارکنان آن، رازداری وامانت داری دارای اهمیت ویژه می‌باشد. داشتن صبر و حوصله همراه
با ظاهری آراسته و شیوه مناسب گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان تأثیر مطلوبی بر آنان
خواهد گذاشت. وقت‌شناسی و استفاده مطلوب از زمان ازجمله ویژگی‌هایی است که در
انجام کارهای ارجاعی در زمان تعیین‌شده و به‌موقع اثربخش است
.


برخی از اقداماتی که در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد انجام می‌شود عبارتند از:


تنظیم فهرست ملاقات با معاون آموزشی و تعیین
ساعات ملاقات برای متقاضیان


برقراری ارتباط تلفنی


مرتب نمودن نامه‌هایی که توسط معاون آموزشی
باید مطالعه، ملاحظه و یا امضا شود و اعاده آن‌ها به واحدهای مربوط


راهنمایی مراجعین و کارکنان در صورت لزوم و
تنظیم وقت ملاقات برای آن‌ها


تحویل و تحول مکاتبات و مراسلات فوری و ثبت
ساعات دریافت و ارسال آن‌ها


هماهنگی جلسات با حوزه‌های مختلف دانشگاه


یادآوری پیش از وقت جلسات و تهیه و آماده نمودن
مدارک و سوابق موردنیاز


پیگیری مکاتبات واصله تا اخذ نتیجه و گزارش
موارد به واحد مربوط


مسئولیت اجرای آزمون‌های ادارات و سازمان‌های
که قصد جذب نیرو دارند


مسئولیت اجرای کلاسهای ضیافت اندیشه برای اعضای
هیئت‌علمی دانشگاه


مسئولیت اجرائی آزمون المپیاد علمی (مختص
دانشجویان برتر دانشگاه‌های شمال شرق کشور و انتخابی برای آزمون ملی)


مسئولیت ثبت نیازهای اداری حوزه معاونت آموزشی
دانشگاه


هماهنگی لازم جهت ایاب و ذهاب اسکان و پذیرائی مهمانان
حوزه از دیگر شهرستان‌ها


پیگیری و اجرای کلیه دستورات معاونت محترم
آموزشی


مصاحبه‌کننده: طاهره رمضانی


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار