ارسال شده در تاریخ :

گروه منتخب هیئت نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری
خراسان رضوی به سرپرستی دکتر حسین جعفری ثانی در روز شنبه 21 آبان ماه 96 از مؤسسات
غیردولتی شهر رشت بازدید کردند.


گروه
منتخب هیئت نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (هیئت
ناتک) به سرپرستی دکتر حسین جعفری ثانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیئت
نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت
علوم
تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به نمایندگی از دفتر نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت وزارت
علوم تحقیقات و فناوری در روز شنبه 20 آبان ماه ضمن حضور در هیئت نظارت و ارزیابی،
تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری گیلان و تبادل‌نظر گفتگو با این هیئت پیرامون
مسائل آموزشی، از برخی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی شهر رشت بازدید کردند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار