ارسال شده در تاریخ :

در راستای ارتباطات بین
المللی با مراکز علمی و دانشگاهی جهان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه
فردوسی مشهد میزبان سه تن از پژوهشگران مرکز
الهیات اسلامی دانشگاه توبینگن آلمان بود
.


سه تن از پژوهشگران مرکز الهیات
اسلامی دانشگاه توبینگن آلمان ،
ابتدا در اتاق ریاست دانشکده دانشکده الهیات و
معارف اسلامی
در نشستی صمیمانه با مسئولان این دانشکده ضمن معرفی مراکز علمی خود درباره موضوعات مورد
علاقه به بحث و گفتگو پرداختند.


پس از آن دکتر فاتح اِرمیش نویسنده کتاب «تاریخ
تفکر اقتصادی عثمانی» در نشستی علمی با عنوان "چرا چرخه عدالت تا بی نهایت
ادامه ندارد؟" به بررسی تفکرات اجتماعی عثمانی ها بر اساس اخلاط اربعه پرداخت
که مورد استقبال دانشجویان بویژه دانشجویان رشته های تاریخ و ادیان قرار گرفت.


از دیگر برنامه های گروه پژوهشگران مرکز الهیات اسلامی دانشگاه توبینگن آلمان
دیدار با مدیران گروههای آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی و نیز بازدید
از قسمتهای مختلف و کتابخانه این دانشکده بود.


60101


60102


60100


60103


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار