ارسال شده در تاریخ :

در راستای ارتباطات بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد
با مراکز علمی و دانشگاه های جهان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه 18 تیر ماه 96 میزبان هیئتی از مؤسسه
علمی پژوهشی وارث الانبیاء عراق (وابسته به آستان مقدس حضرت امام حسین علیه السلام)
بود.


در این دیدار شیخ قیسر تمیمی و شیخ صباح ساعدی از
شخصیت های برجسته مؤسسه علمی پژوهشی وارث الانبیاء ضمن معرفی مؤسسه علمی پژوهشی وارث
الانبیاء عراق گزارشی از علاقه این مؤسسه در زمینه همکاری های علمی همچون
حمایت از پایان نامه ها و رساله ها، همکاری استادان دانشکده در تهیه دائره المعارف،
نرم افزار، ارائه مقاله و برگزاری همایش های بین المللی مرتبط با حضرت سید الشهدا علیه
السلام ارائه نمود.


در این نشست دکتر غلامرضا رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن معرفی دانشکده و ارتباطات و فعالیت های بین المللی
آن، آمادگی دانشکده را در همکاری با این مؤسسه اعلام کرد..


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار