ارسال شده در تاریخ :

در راستای ارتباطات بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد
با مراکز علمی و دانشگاه های جهان، دانشکده الهیات روز یکشنبه 10 بهمن ماه 95 میزبان
خانم دکتر "کریستین میلارد" از دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود.


در این دیدار که با حضور مدیریت و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، خانم دکتر "میلارد" از علاقه جامعه دانشگاهی
فرانسه و دانشگاه استراسبورگ در زمینه حضور استادان جمهوری اسلامی ایران بویژه استادان
دانشکده الهیات جهت آگاهی بخشی و آموزش در فرانسه خبر داد.


وی گفت با توجه به افزایش روزافزون جمعیت مسلمانان
در کشور فرانسه، دانشگاه استراسبورگ به لزوم آشنایی مردم و اندیشمندان فرانسه به معارف
دین اسلام بویژه مذهب تشیع اشاره کرد و جهت تحقق این مهم ابراز امیدواری نمود.


در ادامه رئیس دانشکده الهیات نیز ضمن معرفی دانشکده
و ارتباطات و فعالیت های بین المللی آن، آمادگی همکاری با دانشگاه استراسبورگ را اعلام
کرد.


پایان بخش حضور خانم دکتر کریستین میلارد بازدید
از کتابخانه و بخش نسخ خطی کتابخانه دانشکده بود که مورد توجه ایشان قرار گرفت.


5008850089


آخرین اخبار