ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمدی معاون پژوهش و فناوری به همراه دکتر پیری مدیرکل دفتر سیاستگزاری و برنامه ریزی
فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیئت همراه در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه
1395 با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد با هیئت رئیسه و برخی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد
نشست و گفتگویی را به انجام رساندند.


در این
دیدار دکتر محمدکافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ابتدا به وضعیت پژوهش در دانشگاه فردوسی
مشهد پرداخته و برتری دانشگاه در عرصه های مختلف فرهنگی، ورزشی، آموزشی و همچنین دیپلماسی
علمی در جذب دانشجوی خارجی را متذکر شد. وی با اشاره به فرصتهای منطقه ای این دانشگاه
با توجه به نزدیکی به مرزهای دو کشور افغانستان و ترکمنستان و همچنین قرار گرفتن مرقد
مطهر امام رضا (ع) در شهر مقدس مشهد این شهر را شهری بین المللی و با جاذبه های دینی
و مذهبی و با موقعیتی عالی جهت همکاری های بین المللی علمی در منطقه دانست. دکتر کافی
همچنین به شتاب علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سه سال گذشته، ظرفیتهای دانشجویی و تحصیلات
تکمیلی و ارتباط نزدیک با صنایع استان را از ویژگیها و دستاوردهای دانشگاه در سال های
اخیر بیان کرد.


در این
نشست دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ملک زاده مدیر توسعه
و انتقال فناوری دانشگاه گزارشی از فعالیت
ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه از جمله مرجعیت
علمی این دانشگاه در خراسان و شرق کشور ، رشد تصاعدی شاخص های پژوهش در دانشگاه فردوسی
مشهد پرداختند.


دکتر
بهرامی همچنین به طرح برج فناوری، پژوهشکده های نفت و گاز، گردشگری و هوافضا به عنوان
طرح های آینده دانشگاه اشاره نمود.


دکتر
ملک زاده نیز در این نشست به تبیین روند تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین و تعیین
شاخص های آن پرداخت.


در ادامه
این نشست دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: دانشگاه
های امروز نیاز به تحول داشته و این تحول به راحتی صورت نمی گیرد. به گفته وی ما نظام
آموزشی را در دانشگاه ها تجربه نموده ایم اما هنوز نظام پژوهش را در دانشگاه ها تجربه
نکرده ایم و افزود: ما با یک دنیای تفکر و نوآوری مواجهیم و این نوآوری،
نوآوری در تکنیک و فناوری نیست بلکه در تفکر و ایده پردازی است.


دکتر احمدی همچین
تصریح کرد مرزی میان پژوهش و فناوری وجود ندارد و این دو در هم تنیده هستند. معاون
پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه فردوسی مشهد خواست تا با توجه
به پیشینه تاریخی دانشگاه در علوم انسانی با استفاده از ظرفیت های استان در این حوزه
بیشتر تلاش نماید. وی همچنین هدفمند شدن پژوهش ها را توصیه نموده و استفاده از الگوی
هدفدار دانشگاه فردوسی مشهد در سایر دانشگاه ها را مفید دانست.


لازم به ذکر است دکتر احمدی معاون پژوهش
و فناوری وزارت علم ، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه پیش از این جلسه از مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
فردوسی مشهد همچنین مرکز آموزشی پژوهشی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهد بازدید نمود.


60069


60062


60060


60061


60063


60064


آخرین اخبار