ارسال شده در تاریخ :

جلسه
کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق فکر خراسان رضوی با حضور دکتر شهیندخت مولاوردی،
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه، 4 آذر در سالن شورای
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.


دکتر
مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست با اشاره به سیر
صعودی آسیب های اجتماعی در ایران گفت: روند جامعه در این خصوص مختص به دولت خاصی
نبوده است و بحث طلاق و محور خانواده سال ها به عنوان بحران در کشور مطرح شده است.


وی
با بیان اینکه برای حل این بحران به سند خاصی نیاز نداریم، اظهار کرد: ساختارها و
نهادهای زیادی در این خصوص با استفاده از بودجه دولتی مشغول به فعالیت هستند که در
برخی موراد سیاست های متناقضی را نیز در پیش گرفته اند.


دکتر
مولاوردی جایگاه معاونت امور زنان و خانواده را جایگاهی ستادی دانست و یادآور شد:
این معاونت به دنبال شناسایی و مدیریت ظرفیت های موجود است و شان اجرایی ندارد.


وی
ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع خانواده را نشان از اهمیت این موضوع در
کشور عنوان و اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال اجرایی
کردن مصوبه های دولت های پیشین است.


معاون
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعتیاد، بیکاری، دوفضایی شدن خانواده ها را
مهمترین دلایل آسیب نهاد خانواده دانست و ابراز امیدواری کرد در تدوین برنامه
ششم توسعه، به آسیب های زنان و خانواده به شکل مهم تری پرداخته شود.


پیش
از سخنان دکتر مولاوردی، دکتر انصاری، مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر
اتاق فکر خراسان رضوی با اشاره به تشکیل اتاق فکر خراسان رضوی گفت: ایده اتاق فکر
خراسان رضوی با هدف کاهش فاصله نخبگان و مسئولین و زیر نظر مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است.


وی
با بیان اینکه اتاق فکر استان ها به صورت غیرانتفاعی و در 30 استان فعالیت دارد،
یادآور شد: اتاق فکر استان خراسان رضوی دارای 7 کارگروه تخصصی است، که نخبگان در
آن موضوعی را به صورت معضل مطرح و راهبردهای مورد نظر را به بحث
می گذارند.


مدیر
اتاق فکر استان خراسان رضوی اجماع نخبگان بر سر راهبردی خاص را مهم ارزیابی و
اظهار کرد: ارتقای سطح همفکری نخبگان استانی و ملی و اشتراک گذاری دانش بومی و
منطقه ای و افزایش ارتباط و مشارکت نخبگان استانی از کارکردهای اتاق فکر استان ها
می باشد.


در
ادامه دکتر یوسفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به اینکه در استان
خراسان رضوی و شهر مشهد شبکه به هم پیچیده ای از آسیب ها وجود دارد، گفت: مسائل
زنان و خانواده در مرکز این آسیب ها قرار دارد.


وی
درخصوص دو ویژگی عمده فرهنگی اجتماعی شهر مشهد اظهار کرد: دوگانه حاکمیت یا چند
دولتی در شهر مشهد و اقتدارهای عدیده و چندگانه فرهنگی و مذهبی محدودیت هایی برای
سیاستگذاری در حوزه آسیب های اجتماعی ایجاد کرده است.


دکتر یوسفی تجمع بیش از یک میلیون حاشیه نشین، بیشترین جمعیت سیال و ناپایدار، بالاترین نرخ تنوع فرهنگی، کنترل
اجتماعی ضعیف و مراقبت اجتماعی پایین را چند پتانسیل آسیب پذیر شهر مشهد عنوان
کرد.


معاون
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نگاه سیستمی به مسائل و تمرکز بر روی مسائل
کانونی را مهم ارزیابی و اظهار کرد: مسائل زنان و خانواده از جمله مسائلی است که
باید به صورت متمرکز به آن پرداخته شود.


خانم
دکتر سپهری شاملو، مدیر فرهنگی دانشگاه و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه
فردوسی مشهد نیز با اعلام اینکه زنگ خطر خانواده به صدا درآمده است، اظهار کرد:
کاهش نرخ ازدواج، استفاده از فضای مجازی و افزایش پدیده طلاق باعث شده است که مرگ
خانواده، نزدیک احساس شود.


وی
سه گروه خانواده، نخبگان و سیاستگذاران را سه گروه مسئول در روند مرگ خانواده
دانست و یادآور شد: عدم تعامل بین این سه گروه و حاکمیت دوگانه در شهر مشهد این
روند را دچار مشکل کرده است.


در
ادامه نخبگان دانشگاهی و استانی به بیان آسیب های موجود در حوزه زنان و خانواده
پرداختند و راهکارهایی برای خروج از این بحران ارائه کردند.


1503915040

آخرین اخبار