ارسال شده در تاریخ :

روز
سه شنبه 16 آبان 96 مهندس زاهدی فر مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان به همراه
سایر مدیران این شرکت در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافتند و با
مدیران و اساتید دانشکده دیدار کردند. در این جلسه دکتر رجبی رئیس دانشکده مهندسی،
دکتر پوررضا معاون دانشکده و همچنین دکتر ملک زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.


دکتر
رجبی رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خوش آمد گویی به مدیرعامل و
همکاران وی در شرکت ایران خودرو خراسان اظهار داشت در دانشکده مهندسی دانشگاه
فردوسی مشهد تنها علم مهندسی صرف آموزش داده نمیشود بلکه آموزشهای کاربردی نیز
ارائه می گردد. وی تاکید کرد دانشگاه بدون ارتباط با صنعت معنی پیدا نمی کند. وی
آمادگی دانشگاه را برای هدفمند کردن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس
نیاز صنعت خصوصا صنعت خودرو اعلام کرد.


مهندس
زاهدی فر مدیرعامل ایران خودرو خراسان نیز در این نشست تاکید کرد می بایست یک
استراتژی عملیاتی برای همکاری دانشگاه و صنعت تدوین گردد تا بتواند این همکاری
سالها تداوم داشته باشد. وی همچنین اظهار داشت با توجه به استقلال دانشگاه ها و
عدم وابستگی آنان به صنعت خاص می توانند تحقیقات خوبی در زمینه های مختلف مورد
نیاز صنعت انجام دهند.


دکتر
ملک زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به افتتاح
دفتر تحقیق و توسعه شرکت ایران خودرو خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد ابراز
امیدواری کرد که میان دانشگاه و شرکت ایران خودرو از این پس ارتباط تنگاتنگ و
موثری برقرار گردد. از جلمه طرح های پیشنهادی دیگر گذراندن دوره های کارآموزی
دانشجویان دانشکده مهندسی درشرکت ایران خودرو خراسان بود.


در
این نشست گزارشی از فرایند کار طراحی و تولید خودرو فرمول دانشجویی که شرکت ایران
خورو خراسان نیز از حامیان تولید این خورو می باشد ارائه گردید. این خودرو قرار
است در سال آینده در مسابقات جهانی فرمول دانشجویی
FSAE شرکت نماید.


در
پایان این نشست مدیران ایران خودرو خراسان از آزمایشگاه روباتیک دانشکده مهندسی و
همچنین از پیشرفت مراحل ساخت خودرو فرمول بازدید کردند.


800928


800929


800930


800932


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار