ارسال شده در تاریخ :

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
به عنوان داور در هیئت داوران پایان نامه دکتری در دانشگاه نیس کشور فرانسه شرکت کرد.


دکتر محمدرضا فارسیان، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص حضور خود دانشگاه نیس فرانسه در گفتگو با خبرنگار
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : به عنوان عضو هیئت داوران دکتری در رشته ادبیات عمومی و تطبیقی به دانشگاه
نیس کشور فرانسه دعوت شدم و در این جلسه دفاع شرکت کردم.


دکتر محمدرضا فارسیان افزود: پایان نامه یاد شده در زمینه ادبیات تطبیقی و
تصویر شناسی و با موضوع تصویر شرق و ایران در سفرنامه های جهانگردان فرانسوی
نگاشته شده بود.


دکتر فارسیان دبیر علمی اولین همایش بین المللی ادبیات
تطبیقی فارسی – فرانسه بوده است که به
صورت مشترک با دانشگاه سوربن نوول (پاریس 3) در تاریخ های 7 و 8 مهر ماه 1395 و با
حضور اساتید برجسته فرانسوی و ایرانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی برگزار شد. قرار است دومین دوره این همایش در سال 2018 و در پاریس برگزار
گردد.


لازم به ذکر است: دانشگاه نیس از جمله دانشگاه های برتر
کشور فرانسه در زمینه ادبیات تطبیقی می باشد. از دیگر اعضای هیئت داوران این پایان
نامه می توان به آقای برتراند وستفال،
استاد تمام دانشگاه لیموژ و صاحب نظریه "نقد جغرافیایی در ادبیات" اشاره
کرد.

.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار