ارسال شده در تاریخ :

دکتر
حامد کامل نیا، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کاندید و یکی از فینالیست های جایزه معماری آسیا و اروپای
سال 2017 در برلین حضور یافت.


این
جایزه در هفت بخش و در دو گروه آسیا و اروپا
برگزار می شود. در این دوره دکتر کامل نیا با امتیاز 22 و نفر دوم در بخش طرح های آینده
و خلاقانه به فینال راه یافت. در مرحله نهایی
که در 20 اکتبر در شهر برلین برگزار گردید، ضمن نمایش پروژه های کاندید شده در فینال،
در زیر گروه های مختلف، پروژه های اول تا سوم
معرفی شدند.


در گروه
طرح های آینده و خلاقانه بخش آسیا، از سوی
داوران طرحی به عنوان رتبه اول معرفی نشد. در این برنامه که شامل همایش و سخنرانی برخی
از معماران و نظریه پردازان بود، پروژه های فینالیست در نمایشگاه سالن جانبی همایش به نمایش گذاشته شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار