ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام
بازدید نمود و سپس در جلسه مشترک با اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی تربت جام شرکت
نمود .


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در این جلسه که در
روز یکشنبه 14 آبان ماه 96 برگزار شد، اظهار
داشت: اندازه دانشگاه و تعداد دانشجویان، ملاک قضاوت درباره یک دانشگاه نیست و صرف
نظر از کوچکی و بزرگی دانشگاه، دیسیپلین دانشگاهی لازمه‌ نیروهای علمی و اداری دانشگاه است.


دکتر
کافی افزود: ضمانت حفظ دانشگاه شما در این است که آینده‌ای روشن برای آن ترسیم شود
و ماموریت مجتمع به طور شفاف و قابل دفاع مشخص گردد.


وی
افزود: برای نام مجتمع، رشته‌های مورد نظر این مجتمع و سایر موارد مجوزهای قانونی لازم
اخذ گردد با توجه به اینکه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از ما انتظار دارد ارائه
برنامه عملیاتی راهبردی و قابل اجرا حداقل برای 5 سال آینده باشد.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در پایان اعلام نمود: اعضاء هیئت علمی باید سوابق علمی قابل قبول
داشته باشند و از کارهای تحقیقاتی و انتشار مقالات پژوهشی مطلقا بازنمانند.


لازم
به ذکر است دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از ساختمان
مرکزی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری
تربت جام، کلاس های درسی، تشکل
های دانشجویی، مرکز
نوآوری، سلف سرویس، کتابخانه مرکزی و همچنین ساختمان
اساتید
بازدید نمود و در ادامه سایت جدید آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و
دامپروری تربت جام را افتتاح نمود.


گفتنی
است آزمایشگاه مرکزی مجتمع هم اکنون دارای ۵ سالن
آزمایشگاهی
بوده
که ۳ سالن مخصوص امور
آموزشی و دو سالن مخصوص امور
تحقیقاتی و پژوهشی می
باشد. همچنین در محل سالن تحقیقاتی ابوریحان بیرونی
اتاقک
رشد نصب و راه اندازی گردیده است
.


800940


800938


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار