ارسال شده در تاریخ :

رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه در سومین مجمع بین المللی علمی- دانشگاهی ایران و
جهان عرب در کشور تونس شرکت کرد.


دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای 20 و 21 آبان ماه 1396 با هدف مذاکره
با روسای دانشگاههای کشورهای عربی و ارائه سخنرانی در سومین مجمع بین المللی علمی
- دانشگاهی ایران و جهان عرب در تونس شرکت کرد.


دکتر
محمد کافی در جایگاه نخستین سخنران علمی همایش، مقاله خود را با عنوان روابط علمی
- فرهنگی خراسان و جهان عرب؛ از نظامیه های نیشابور و بغداد تا دانشگاه های فردوسی
مشهد و دانشگاه های جهان عرب» ارائه کرد.


در این
سخنرانی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با شناسایی نقاط قوت و ضعف جامع زیتون، بیت الحکمة،
جامع الازهر و نظامیه ها آن را مبنایی برای روابط دانشگاه های ایران و جهان عرب در
زمان حاضر معرفی کرد.


دکتر
محمد کافی با معرفی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان فعال ترین دانشگاه در حوزه روابط
علمی - دانشگاهی با جهان عرب، فرصتها و تهدیدهای این روابط را برشمرد.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد  که به عنوان هیئت رئیسه در نشست عمومی مجمع همچنین  در نشست اختتامیه
با حضور معاون وزیر آموزش عالی کشور تونس حضور داشت، در این نشست ضمن مهم برشمردن گسترش روابط دانشگاه های ایران و جهان عرب، این نوع از روابط را پایدارترین
و موثرترین نوع از روابط میان ملتها دانست و آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای ارائه
تجربیات موفق خود در این زمینه را بیان کرد.


در این
همایش دکتر احسان قبول، رئیس مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
دانشگاه نیز شرکت کرد و سخنرانی خود را با عنوان، تاثیر آموزش زبان فارسی در روابط
دانشگاه های ایران و جهان عرب ارائه کرد.


در حاشیه
این مجمع هیات دانشگاه فردوسی مشهد با روسا و مسئولان برخی دانشگاه های کشورهای عربی
دیدار و گفت و گو کردند.


دیدار
با رئیس دانشگاه منوبه تونس، رئیس دانشگاه حلب، رئیس بیت الحکمة عراق، معاون دانشگاه
کوفه و برخی دیگر از هیئت‌های دانشگاه‌های تونس، لبنان، الجزایر و لیبی برخی از این
دیدارها بود. در کلیه این ملاقات دکتر کافی با معرفی دانشگاه فردوسی مشهد بر آمادگی
دانشگاه فردوسی مشهد برای ایجاد و گسترش روابط خصوصاً با کشورهای عربی شمال آفریقا
تأکید کرد.


800954800958


800960800953_1


800955


800956


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار