ارسال شده در تاریخ :

همزمان با شروع سال تحصیلی و اسکان تعدادی از دانشجویان دانشگاه در خوابگاه
های دانشجویی ،
عصر
امروز سه شنبه  11 مهر ماه 1396،  دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
به همراه خانم دکتر انصاری مشاور رئیس در امور بانوان و خانم دکتر کیوانفر مدیر
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، بدون اطلاع قبلی از خوابگاههای دانشجویی پردیس دانشگاه فردوسی
مشهد بازدید نمود.


در این بازدید
آقای صنعتی مسئول امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه نیز ایشان را همراهی می کردند
و توضیحاتی در زمان بازدید رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و همراهان از خوابگاه پردیس
۵ ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه در خصوص اسکان
دانشجویان نو ورود ، امکانات خوابگاه ارائه نمود.


لازم به ذکر
است دکتر کافی و هیات همراه نماز جماعت را
به همراه دانشجویان در خوابگاه پردیس
۱ اقامه نمودند و با حضور در سالن غذاخوری پردیس ضمن بازدید از ارائه غذا به دانشجویان با آنان در
محیطی دوستانه و غیر رسمی گفتگو نمود.


bz.96.7.2


bz.96.7.3


bz.96.7.4


bz.96.7.5


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار