ارسال شده در تاریخ :

دکتر صمد حاج جباری، رئیس اداره کل دانشجویان غیر ایرانی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز پنج شنبه 21 بهمن با حضور در اداره دانشجویان
بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس این اداره دیدار نمود
.


در
این نشست که سرکار خانم دکتر زاهده، رایزن علمی - فرهنگی سفارت عراق نیز حضور داشت،
دکترغنائی، رئیس اداره
دانشجویان بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد ضمن عرض خوش آمد به میهمانان، گزارش مختصری از فعالیت های اداره دانشجویان
بین المللی در حوزه های آموزشی و کنسولی ارائه نمود
.


سپس رئیس اداره دانشجویان بین المللی با توجه به برگزاری
المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان غیر ایرانی سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد، ابراز امیدواری نمود تا با
حمایت اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم،تخقیقات و فناوری و همچنین مدیریت
کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شاهد برگزاری این رویداد بزرگ در
دانشگاه فردوسی مشهد باشیم
.


دکتر
عنایی، رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد از مدیر کل
دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری همچنین رایزن علمی - فرهنگی
سفارت عراق برای حضور در سومین جشنواره
فرهنگ ملل که در روزهای 29،28 و 30 فروردین ماه سال 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد دعوت
نمود
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار