ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر عادل سپهر عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده رسمی کشور ایران به همراه دیگر نمایندگان کشورهای آسیایی برای تاسیس انجمن جغرافیایی آسیا در دانشگاه سان یات سن، شهر گوانژو چین حضور یافت.

حضور ایشان با هزینه و دعوت دانشگاه سان یات سن گوانژو صورت گرفته است و مقرر شد در برنامه زمانی چهارمین همایش جغرافیا، انجمن جغرافیایی آسیا در ۱۶ و ۱۷ آذرماه مصادف با ۷ و ۸ دسامبر با حضور بیش از ۲۰ کشور آسیا، تاسیس و شکل گیرد.

مقدمات تشکیل این انجمن و نگارش اساسنامه از سال گذشته و به پیشنهاد چین و با همکاری نمایندگان ملی کشورهای آسیا آغاز شد، که از کشورمان، دکتر عادل سپهر از دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان نماینده رسمی ایران حضور داشت.

در اساسنامه انجمن آمده است که این انجمن، انجمنی بین المللی، علمی، غیردولتی و غیرسیاسی است.

تشکیل گروه های تحقیقاتی، حمایت مالی از دانشجویان و محققین جوان، همکاری و تبادلات استاد و دانشجو با کشورهای آسیایی، چاپ و انتشار دستاوردهای علمی در مجله پژوهشی انجمن، با عنوان Asian Geographer، برگزاری همایش منطقه ای و بین المللی، بخشی از اهدافی است که در توافقنامه انجمن آمده است.

در روزهای برگزاری همایش نیز، سخنرانی های علمی در چندین نشست علمی پیرامون منابع طبیعی و محیط زیست، توسعه پایدار و تاب آوری، تغییرات کاربری اراضی و تغییرات اکوسیستم، تغییرات اقلیمی، جوامع شهری و روستایی و جغرافیای انسانی برگزار می شود.

آخرین اخبار