ارسال شده در تاریخ :

کانون دانشجویی  قرآن و
عترت دانشگاه فردوسی مشهد در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت
مشهد حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، دوازدهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت مشهد با رویکرد مشهد پایتخت
فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 میلادی از تاریخ 13 خرداد ماه 96 در محل ورودی باب
الجواد حرم مطهر رضوی دایر شده و تا 20 خرداد ماه ادامه می یابد
.


این نمایشگاه در هشت هزار متر
مربع فضای مسقف دایر شده و دارای 27 کمیته و 24 بخش از جمله کودک و نوجوان، عترت و
ولایت، نشر الکترونیک، بخش بین الملل و مشهد 2017 می باشد
. کشورهایی از جمله
افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان در بخش
پایتخت فرهنگی جهان اسلام دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد که از
ساعت 19 تا 24 هر شب دایر است، حضور دارند
.


همزمان با نمایشگاه بین المللی
قرآن و عترت در مشهد در 10 شهرستان خراسان رضوی از جمله سبزوار، تربت حیدریه،
کاشمر، گناباد، نیشابور، قوچان، درگز، خواف، تربت جام و سرخس برگزار می شود


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار